Systeemdenken in organisaties

Het systemische gedachtengoed is even zo goed in organisaties als in gezinnen toepasbaar. Net zoals er echtscheidingen en samengestelde gezinnen bestaan, bestaan er in organisaties ook conflicten en fusies. Mensen leven in relaties en verhouden zich tot elkaar in interactiepatronen. Soms worden deze (interactie)patronen disfunctionerend, op de werkvloer ontstaat er dan vaak sabotage gedrag; medewerkers worden sarcastisch, werken processen/besluitvorming tegen of nemen ontslag. Om die reden is het belangrijk om in elke organisatie oog te hebben voor onderlinge relaties. 

Wilt u meer lezen over hoe ik van meerwaarde kan zijn voor uw organisatie, bedrijf, gemeente of overheidsinstelling, ik bespreek het graag met u in een vrijblijvend gesprek.