Begeleide intervisie

Het doel van intervisie is om het reflectieve vermogen van medewerkers te vergroten. Dit is, naast kennis en ervaring, een belangrijke factor om de kwaliteit van het werk hoog te houden. Begeleide intervisie helpt medewerkers het beste uit zichzelf én elkaar te halen. 

De kwaliteit van intervisie hangt nauw samen met de kwaliteit van de facilitator. Ik heb mij gespecialiseerd in die aspecten die zorgen voor waardevolle intervisie:

- het creëren van een sfeer waarin intervisie mogelijk is
- het aandragen van intervisiemethoden
- bewaken van het proces
- verdieping van de intervisie
- herkennen van valkuilen

Begeleide intervisie is mogelijk in elke setting waar mensen met elkaar samenwerken. Zoals bij gemeenten, (welzijns)organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen.

De manier waarop ik vorm geef aan intervisie en mijn belangrijkste uitgangspunten bespreek ik van harte in een persoonlijk gesprek. Hierin onderzoek ik graag samen met u wat de meerwaarde van begeleide intervisie voor uw team kan zijn. Gezien mijn achtergrond begeleid ik veel intervisiesessies in welzijnsorganisaties, hierin wordt voldaan aan de richtlijnen van de SKJ.