Teamontwikkeling 

Overal in organisaties werken mensen met elkaar samen. Een goede onderlinge samenwerking is echter niet vanzelfsprekend. Als de samenwerking niet lekker loopt uit zich dit vaak in "gedoe". Gedoe is te herkennen aan; mensen die elkaar niet vertrouwen, een negatieve werksfeer, afstemming die tekort schiet, gebrek aan draagvlak en mensen haken af of gaan hun eigen weg.

Een goede kwaliteit van onderlinge werkrelaties is van groot belang om effectief aan een gezamenlijk doel te kunnen werken. Dat klinkt mooi maar hoe beïnvloed je dan de kwaliteit van deze relaties? Een aantal aspecten zijn hierin van belang: 

1. Veiligheid mag ik mezelf zijn in dit team 
2. Omgang met conflicten de balans tussen harmonie en autonomie 
3. Verbinding waar doen we het samen voor 

Bovenstaande aspecten worden door teamleden, teamleiders en managers vaak gezien als moeilijk te doorgronden of te beïnvloeden. Dit kan leiden tot negatieve effecten waarbij teamleden in het ergste geval zullen vertrekken. Het is mijn kwaliteit om de teamdynamiek te doorgronden en positief te beïnvloeden. Zodat ieder teamlid kan excelleren vanuit zijn eigen rol en positie en het team weer tot zijn recht komt. 

Ik heb aandacht voor hoe teamleden zich tot elkaar verhouden en probeer de onderlinge samenhang te vergroten. Ik doe dit door ervoor te zorgen dat alle stemmen worden gehoord en er open gesprekken worden gevoerd. Patronen worden zichtbaar en waar nodig doorbroken en ik versterk de kwaliteit van de onderlinge relaties. U kunt denken aan mijn inzetbaarheid bij het begeleiden van: 

* intervisiebijeenkomsten (zie ook de pagina begeleide intervisie)
* teamgesprekken
* heisessies
* workshops
* (meerdaagse) vergaderingen 

Mocht u meer willen weten hoe ik mijn kennis en expertise van meerwaarde kan laten zijn in uw organisatie? Neem gerust contact met mij op.

"Het beste team is er een waarvan de leden bereid zijn persoonlijk risico te nemen, conflicten aan te pakken en moedige gesprekken te voeren" Kets de Vries