Welkom  

Corona update: met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM kan therapie plaatsvinden. We schudden tijdelijk geen handen en ik wil u vragen de afspraak tijdig te verplaatsten wanneer u last heeft van corona gerelateerde gezondheidsklachten. 

Leven in relaties is een praktijk voor systeemtherapie, gevestigd in Assen. U kunt hier terecht voor relatietherapie, individuele therapie of coachingsgesprekken. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en is gericht op relaties tussen mensen. Oplossingen worden vaak gevonden in het veranderen van negatieve interactiepatronen (de wijze waarop mensen met elkaar omgaan) of het veranderen van de manier waarop het probleem wordt ervaren (betekenisgeving).  

Gesprekken kunnen gaan over klachten die worden ervaren op verschillende levensgebieden, waaronder in de partnerrelatie, gezin, familie, en of werk.

Ook wanneer u klachten ervaart die niet meteen verband houden met de voorbeelden zoals die zijn weergegeven kunt u zich aanmelden. Soms is nog niet helemaal duidelijk waar uw klachten vandaan komen of kunt u nog geen woorden geven aan hetgeen u als onprettig ervaart. Samen kunnen we onderzoeken of gesprekken kunnen voorzien in een oplossing.

It is the quality of our relationships that determines the quality of our lives”  

Esther Perel

Ons leven zoals het is, is een kwestie van relaties. Wij leven in relaties. Leven betekent in relatie staan. In relatie staan houdt contact in, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en emotioneel. Relaties geven betekenis aan ons leven maar zijn ook ingewikkeld; ze verwarren ons, maken ons ongelukkig en zijn tegenstrijdig. Wanneer relaties ingewikkeld worden maken we onszelf onbereikbaar voor de ander. Je raakt elkaar dan kwijt. Door onszelf in relatie tot anderen te begrijpen ontstaat er verbinding en een gevoel van vrijheid. Therapie helpt om de relatie met jezelf en met anderen te doorgronden.