Therapie 

Ieder mens komt tegenspoed tegen in het leven. Hoe we hiermee omgaan is voor iedereen verschillend. Therapie biedt de kans om houvast te vinden en steun te bieden bij moeilijkheden. In therapie gaat het niet altijd over terugkijken naar het verleden. Het gaat juist over wat er niét is gebeurd. Niet het waarom? Maar wat nu? Therapie brengt beweging en maakt ruimte voor nieuwe perspectieven en betekenissen. Het zet aan tot nadenken over perceptie en interacties met anderen. Hierdoor helpt het om invulling te geven aan zinvolle en fijne relaties met onszelf en anderen.