Therapie 

Ieder mens komt tegenspoed tegen in het leven. Hoe we hiermee omgaan is voor iedereen verschillend. Therapie biedt de kans om houvast te vinden en steun te bieden bij moeilijkheden. Voor sommige mensen klinkt therapie zwaar, alsof er dan iets goed mis moet zijn. Terwijl therapie vooral een context is om tot goede gesprekken te komen. Gesprekken brengen beweging en maakt ruimte voor nieuwe perspectieven en betekenissen. Het zet aan tot nadenken over perceptie en interacties met anderen. Dit kan helpen om invulling te geven aan zinvolle en fijne relaties met onszelf en anderen.