Investering

"A mind that is stretched by new experiences can never go back to its old dimensions" Oliver Holmes Wendell 

Partnerrelatie gesprekken

Intake 90 minuten max
Vervolggesprekken 75 minuten max


€ 110,-
€ 110,-

Individuele gesprekken

Intake 75 minuten max
Vervolggesprekken 60 minuten max


€ 90,- 
€ 90,-

  

(Collegiale) Consultatie

Eenmalig advies of consult
Dit kan per mail of telefonisch

 


€ 30,-

 

Alle tarieven zijn inclusief indirecte tijd, hiermee bedoel ik de tijd die nodig is om uw gesprek voor te bereiden of uit te werken.

Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit is een bewuste keuze omdat hierdoor niet de wensen en richtlijnen van uw zorgverzekeraar centraal staan maar uw eigen wensen. Dit betekent ook dat er geen verplichting is om een dsm diagnose vast te stellen. Samen met de inhoudelijk onderbouwde richtlijnen van de beroepsvereniging geeft dit richting in de gesprekken. Een verwijsbrief van de huisarts is hierdoor niet nodig. 

Verhinderd?

Het zou kunnen voorkomen dat u een afspraak wilt verzetten. Dit is geen probleem. Ik wil u wel vriendelijk verzoeken dit uiterlijk 36 uur voor de afspraak te doen. Op die manier ben ik nog in de gelegenheid een andere afspraak in te plannen. Indien afspraken binnen 36 uur worden afgezegd of gewijzigd wordt er  €55,- in rekening gebracht.